Piston Calc: Bardzo użyteczny dla tłumaczy motoryzacyjnych


W polskiej wersji!

Dla iOS

PistonCalc for iPhone and iPad - Engine displacement calculator with unit conversion

Dla macOS

PistonCalc for Mac OS X: Engine displacement calculator with unit conversion

Prosty, ale bardzo użyteczny kalkulator motoryzacyjny z konwersją jednostek. Oblicza pojemność skokową silnika (w jednostkach imperialnych – US i metrycznych), stopień sprężania, średn^ą prędkość tłoka. Oblicza i konwertuje jednostki mocy, momentu, prędkości i długości. Dane można podawać w jednostkach metrycznych lub imperialnych (cale), również cale z ułamkami naturalnymi. Dokonuje konwersji na cale z ułamkami naturalnymi o zadanej precyzji.Oblicza i przelicza:
  • Pojemność skokową silnika.
  • Stopień sprężania.
  • Konwertuje i oblicza moment (moc, prędkość obrotową).
  • Oblicza i konwertuje moc.
  • Oblicza średnią prędkość tłoka z przeliczaniem jednostek.
  • Przelicza i oblicza prędkości i rytm w rożnych jednostkach.
  • Przelicza odległości.

iPhone:

Stacks Image 6635
Stacks Image 6644

iPad:

Stacks Image 6655
Stacks Image 6658

Dostępny również dla macOS

PistonCalc for Mac OS X

Pytania i pomysły na usprawnienie programu? Napisz do nas!